The Death Itself forum - Wow Guild
This bulletin board is currently closed. The Administrator has specified the reason as to why below.
These forums are currently closed, because guild is hibernating.
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain